Đánh trống lảng trong tiếng tiếng anh – tiếng việt-tiếng anh

Ông ta đang đánh trống lảng.

He’s deflecting.

OpenSubtitles2018.v3

Anh đang đánh trống lảng đấy à.

You have a way of avoiding the point.

OpenSubtitles2018.v3

Đừng có đánh trống lảng, House.

Stop deflecting, House.

OpenSubtitles2018.v3

Đừng có đánh trống lảng.

Don’t deflect.

OpenSubtitles2018.v3

Đừng có đánh trống lảng nữa.

You didn’t run away.

QED

Mỗi lần tao nói tới thị trấn Osage là mày đánh trống lảng.

Every time I bring up the town of Osage, you change the subject on me.

OpenSubtitles2018.v3

Đánh trống lảng hả cô em?

Shy little thing, aren’t you?

OpenSubtitles2018.v3

Cô cũng đang đánh trống lảng phải không?

Are you deflecting now?

OpenSubtitles2018.v3

Khi anh muốn đánh trống lảng, nói làm sao đừng có lộ liễu quá thì sẽ hiệu quả hơn.

When you deflect, it’s more effective when you’re not that transparent.

OpenSubtitles2018.v3

Con đừng có đánh trống lảng.

Don’t change the subject!

OpenSubtitles2018.v3

Hắn đánh trống lảng kìa.

He’s playing dumb?

OpenSubtitles2018.v3

Đánh trống lảng hay đấy.

Nice deflection.

OpenSubtitles2018.v3

Anh luôn đánh trống lảng.

You always deflect.

OpenSubtitles2018.v3

Anh chỉ tìm cách đánh trống lảng.

Anything else is just excuses.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi không đánh trống lảng vì những chuyện việc khó khăn.

I’m not deflecting because I’m avoiding something deep.

OpenSubtitles2018.v3

Tuy nhiên, em đánh trống lảng tốt đấy.

Nice job changing the subject, though.

OpenSubtitles2018.v3

Đừng đánh trống lảng.

Don’t turn this.

OpenSubtitles2018.v3

Cái việc ông đánh trống lảng về việc đó mới chả có nghĩa lý gì.

The fact that you’re railing about it doesn’t make a lot of sense.

READ  Những kiểu áo dài đẹp được ưa chuộng nhất hiện nay

OpenSubtitles2018.v3

Cứ đánh trống lảng đi.

Well, we have to dodge it.

OpenSubtitles2018.v3

Đừng đánh trống lảng.

Don’t change the topic.

OpenSubtitles2018.v3

Cứ mỗi lần tôi nói chuyện này thì cô lại đánh trống lảng.

And I feel like every time I bring it up, you change the subject.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi không biết anh với bố anh bị làm sao nhưng đừng có đánh trống lảng.

I don’t know what your daddy issues are, but don’t deflect them on me.

OpenSubtitles2018.v3

Đừng đánh trống lảng.

Don’t change the subject.

OpenSubtitles2018.v3

Đừng có đánh trống lảng.

Stop trying to change the subject.

OpenSubtitles2018.v3

Giảm khí thải các-bon chỉ là trò đánh trống lảng, chúng ta đã vượt quá giới hạn và không thể làm gì để cứu chữa?

That carbon emissions are a red herring… and that we’re past the point of no return no matter what remedial actions we take?

OpenSubtitles2018.v3


Đánh Trống Lãng (Hài Tục Tĩu) Phong Le, Tuấn Quỳnh,Vu, Viet, Mindy Huỳnh


Diễn Viên: Phong Le, Mindy Huỳnh, Tuấn Quynh, Viet Hình, Vu Tran
Camera: Mindy Huỳnh
Editor: Mindy Huỳnh
:
https://www.facebook.com/102videoproductions
Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm
http://www.facebook.com/phillipadang
http://www.facebook.com/tanphuc102
http://www.facebook.com/rapperphongle
http://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynh
http://instagram.com/mcmappy/
https://www.youtube.com/c/MindyBNHuỳnh